page-header
PSL

BÖLGESEL TEŞVİK UZADI

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 23/02/2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 51 İl ile Gökçeada ve Bozcaada da 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir. Daha önce verdikleri kanun numaraları ile (46486 – 56486 – 66486) bildirmeye devam edebileceklerdir.

Back to top of page