page-header
PSL

DANIŞMANLIK

 • SGK DANIŞMANLIĞI

  PSL Danışmanlık olarak SGK Danışmanlığı verilmektedir.

 • İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

  İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

  – İş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi

  – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş ve denetmen incelemesi ile denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık yapılması

  – İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi

  – Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı ile iş  ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi

  – İşyerinde iş  ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması

  – İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması

  – Asgari İşçilik Hesaplamalarını yapmak

  – İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık

  – İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü

  – Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık

  – Deniz ve Basın İş Kanununa İlişkin Danışmanlık Hizmetleri Sunulması

  – Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı

  – Yabancı işçi izin müracaatında işverene danışmanlık yapmak

 • DENETİM HİZMETLERİ

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş ve denetmen incelemelerinde işyerine eşlik etmek ve denetim sonucunda belirlen noksanlık ve eksikliklerin giderilmesine rehberlik etmek.

 • ASGARİ İŞÇİLİK DANIŞMANLIĞI

  Asgari İsçilik Danışmanlığı

  İhale ve İnşaat işlerinde asgari işçilik bildirimi, işsizlik belgesi alınması ve asgari işçilik uzlaşma ve İtirazlar süresince danışmanlık hizmetleri verilmesi. İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere İlişiksizlik Belgesi alınması işlemleri.

 • TOPLU İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

  6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında genel danışmanlık yapmak.

 • KVKK DANIŞMANLIĞI

Back to top of page