page-header
PSL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapması gereken iş ve işlemlerinin yerine getirip getirilmediğinin gözetimini yapmak, eksikliklerin tespiti halinde işverene bilgi vermek, ayrıca eksikliklerin giderilmesi anlamında iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine rehberlik anlayışı içerisinde teknik destek sağlamak

Back to top of page