page-header
PSL

BORDROLAMA HİZMETLERİ

Bordolama Hizmetleri

-Personel bordro hizmetlerinin verilmesi,

-Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi,

– Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,

– Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi,

– Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,

Back to top of page